Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Michal Holanský-Delta Haber

IČO: 35324317
Ulica: Jablonec 302
Mesto: Jablonec 302
PSČ: 90086

Webová stránka: