Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Roman Strbik r-service

IČO: 40445585
Ulica: Obeckov 73
Mesto: Obeckov
PSČ: 99105

Webová stránka: www.r-service.sk