Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p.

IČO:
Ulica: Krajinská cesta 2929/9
Mesto: Piešťany
PSČ: 921 01

Webová stránka: