Stanislav Dubec

Názov firmy: Stanislav Dubec
IČO firmy: 10783041

Ulica: Sovietskych hrdinov 242/84
Mesto: Svidník
PSČ: 08901

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Stanislav Dubec je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu II.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 18.4.2024 19.4.2024