Pastorkalt a.s.

Názov firmy: Pastorkalt a.s.
IČO firmy: 31437389

Ulica: Považská 26
Mesto: Nové Zámky
PSČ: 940 01

Webová stránka: www.pastorkalt.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Pastorkalt a.s. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 23.1.2024 23.1.2024
2022 18.1.2023 19.1.2023
2021 28.1.2022 29.1.2022
2020 27.1.2021 28.1.2021
2019 20.7.2020 20.1.2020
2018 20.7.2020 24.1.2019
2017 26.1.2018 29.1.2018
2016 27.1.2017 27.1.2017
2015 28.1.2016 28.1.2016
2014 19.1.2015 19.1.2015
2013 24.1.2014 24.1.2014
2012 22.1.2013 16.12.2013
2011 24.1.2012 24.1.2012
2010 26.1.2011 26.1.2011
2009 26.1.2011 31.3.2010