Imrich Mattoš - IMTEC

Názov firmy: Imrich Mattoš - IMTEC
IČO firmy: 34465324

Ulica: Kadnárova 19
Mesto: Bratislava
PSČ: 831 52

Webová stránka: www.imtec.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Imrich Mattoš - IMTEC je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 15.1.2024 16.1.2024
2022 21.1.2023 22.1.2023
2021 10.1.2022 11.1.2022
2020 11.1.2021 11.1.2021
2019 9.1.2020 9.1.2020
2018 11.1.2019 11.1.2019
2017 9.1.2018 9.1.2018
2016 17.1.2017 18.1.2017
2015 19.1.2016 20.1.2016
2014 15.1.2015 16.1.2015
2013 26.1.2014 26.1.2014
2012 7.1.2013 7.1.2013
2011 5.1.2012 5.1.2012
2010 6.7.2011 10.1.2011
2009 7.4.2010 8.4.2010