Peter Kubaška AUTO-ELEKTRO-SERVIS

Názov firmy: Peter Kubaška AUTO-ELEKTRO-SERVIS
IČO firmy: 35223049

Ulica: U Siheľníka 1105
Mesto: Čadca
PSČ: 02204

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Peter Kubaška AUTO-ELEKTRO-SERVIS je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 29.1.2024 30.1.2024
2016 20.1.2017 22.1.2017
2015 2.2.2016 4.2.2016