ZSNP RECYKLING, s.r.o.

Názov firmy: ZSNP RECYKLING, s.r.o.
IČO firmy: 36023841

Ulica: Priemyselna 12
Mesto: Žiar nad Hronom
PSČ: 96563

Webová stránka: www.recykling.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť ZSNP RECYKLING, s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu III.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 3.1.2024 4.1.2024
2022 10.1.2023 13.1.2023
2021 10.1.2022 11.1.2022
2020 6.1.2021 7.1.2021
2019 20.1.2020 20.1.2020
2018 16.1.2019 17.1.2019
2017 23.1.2018 23.1.2018
2016 31.1.2017 31.1.2017