Atlas Copco s.r.o.

Názov firmy: Atlas Copco s.r.o.
IČO firmy: 36289833

Ulica: Zlatovská 2195
Mesto: Trenčín
PSČ: 911 01

Webová stránka: www.atlascopco.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Atlas Copco s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 29.1.2024 29.1.2024
2022 26.1.2023 26.1.2023
2021 28.1.2022 29.1.2022
2020 28.1.2021 28.1.2021
2019 27.1.2020 27.1.2020
2018 28.1.2019 28.1.2019
2017 29.1.2018 30.1.2018
2016 31.1.2017 31.1.2017
2015 19.1.2016 20.1.2016
2014 29.1.2015 29.1.2015
2013 30.1.2014 30.1.2014