ICE´S Novák s.r.o.

Názov firmy: ICE´S Novák s.r.o.
IČO firmy: 47551216

Ulica: Banícka 47
Mesto: Pezinok
PSČ: 90201

Webová stránka: chladenie-novak.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť ICE´S Novák s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 26.1.2024 30.1.2024
2022 15.1.2023 16.1.2023
2021 24.1.2022 24.1.2022
2020 30.1.2021 28.1.2021
2019 28.1.2020 29.1.2020
2018 21.1.2019 22.1.2019
2017 15.1.2018 16.1.2018
2016 15.1.2018 5.1.2017
2015 15.1.2018 20.1.2016
2014 26.1.2015 26.1.2015
2013 26.5.2014 3.6.2014

Certifikát na tepelné čerpadlá

Spoločnosť ICE´S Novák s.r.o. je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 26.1.2024 29.1.2024
2021 30.1.2022 31.1.2022
2020 27.1.2021 30.1.2021