Norbert Gál - NOGAL

Názov firmy: Norbert Gál - NOGAL
IČO firmy: 52450341

Ulica: Budovatelská 555/7;
Mesto: Šaľa
PSČ: 92701

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Norbert Gál - NOGAL je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu II.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 8.1.2024 9.1.2024
2022 24.3.2023 27.3.2023