Matúš Bíreš

Názov firmy: Matúš Bíreš
IČO firmy: 52859118

Ulica: SNP 131/50
Mesto: Badín
PSČ: 97632

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Matúš Bíreš je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 17.1.2024 17.1.2024