PROFIINSTAL MK s. r. o.

Názov firmy: PROFIINSTAL MK s. r. o.
IČO firmy: 53901126

Ulica: Malé Kršteňany, 229
Mesto: Malé Kršteňany
PSČ: 958 03

Webová stránka: https://www.profi-instal.sk/

Certifikát na F plyny

Spoločnosť PROFIINSTAL MK s. r. o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu II.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 1.1.2024 3.1.2024
2022 30.1.2023 31.1.2023