Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
25. október 2019 skúška F plyny II Šamorín 12 0  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly