Euroactiv o tepelných čerpadlách

 

Euroactivo tepelných čerpadlách

Ako ozelenieť vykurovanie

MH, Veolia, SPP, SZ CHKT

Prezident Zväzu Ing. Vladimír Orovnický inicioval 9. novembra 2023 v spolupráci s Euroactiv Slovensko diskusiu špecificky zameranú na ozelenenie vykurovania. Hlavnou cieľovou skupinou boli úzko špecializovaní odborníci, ktorí spoluvytvárajú a implementujú EU legislatívu, ktorá obchod s tepelnými čerpadlami výrazne ovplyvňuje.

Diskusia mala pozitívnu spätnú väzbu. Išlo hlavne o priamu diskusiu s SPP Distribúcia nakoľko stále vedú silnú agresívnu kampaň na svojich sociálnych sieťach proti tepelným čerpadlám. Poukazujú na fakt, že tepelné čerpadlá nevedia nahradiť plynové kotle na Slovensku. 

To je aj pravda. Pri aktuálnych počtoch inštalácií a nastaveniach cien energií je to takmer nemožné. Slovensko však potrebuje technologickú neutralitu a zachovanie princípu „Energy Efficiency First“. 

Diskutéri zľava Ing. Juraj Novák, (MHSR), Ing, Vlado Orovnický (SZ CHKT), Ing. Martina Olejníková, (Veolia), Martin Janáč, (MH TH) Ing. Jerguš Vopálenský, (SPP – distribúcia)

 

Zohľadnenie slovenských podmienok

Na Slovensku neodstavujeme plynové kotle alebo nenahradzujeme vykurovanie budov v centre mesta tepelnými čerpadlami, kde je zavedené centrálne zásobovanie teplom. TČ sú však vhodné v rámci CZT. Plynofikácia i CZT sú pre Slovensko cenné z hľadiska znižovania emisií a vďaka práve plynofikácii, CZT a tiež jadrovým, vodným elektrárňam, Slovensko patrí medzi prvých päť krajín v EÚ s najnižšími emisiami na jedného obyvateľa.

To však neznamená, že treba plynofikáciu so štyri krát vyššími emisiami na kWh tepla ako sa dosahuje s tepelnými čerpadlami rozširovať. Aspoň nie do času, kým sa nepodarí potrubnú plynofikačnú sieť využiť na prepravu nízko emisných plynov pri spaľovaní. To však nie je jednoduchá úloha, s ktorou sa SPP v súčasnosti zaoberá.

 

Veľké tepelné čerpadlá sú náročné na prípravu

Aj keď legislatívna podpora napr. Smernica o obnoviteľnej energii 2023/2413 jednoznačne tlačí veľké tepelné čerpadlá do popredia v priemysle, CZT, administratíve, gastre, ..., veľkú úlohu hrá, schopnosť nájsť správne uplatnenie pri zohľadnení disponibilných nízkoteplotných zdrojov tepla a ich využití tepelnými čerpadlami tak, aby sa pri využití dotačných peňazí z modernizačných fondov Slovensko dala preukázať nielen energetická, ale aj ekonomická efektívnosť.  

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 01/2024