SARIO o tepelných čerpadlách

 

SARIO o tepelných čerpadlách

Stretli sa priemyselníci

Diskusia na podujatí 23.11. v Xbionicu v Šamoríne sa viedla o historicky známych inštaláciách tepelných čerpadiel a o mieste Slovenska v tomto procese. Diskutovalo sa, kde všade TČ v priemysle nájdeme a kam sa uberá výroba tepelných čerpadiel na Slovensku. 

Pozornosť bola venovaná štatistike tepelných čerpadiel z hľadiska, ktoré druhy TČ, prípadne sektory použitia TČ, sa vyvíjajú najrýchlejšie. Medzi súvisiace potreby rastúceho trhu s TČ pokiaľ ide opäť aj o výrobu aj o inštalácie patrí najmä vzdelávanie a chýbajúca pracovná sila v segmente. Na inštalácie a opravy chýbajú absolventi študijných odborov 26 a 36. Pokiaľ sa týka výroby tepelných čerpadiel, tak to je celá škála profesií. Nakoniec diskutéri podporili úlohu technológie tepelných čerpadiel v otázke udržateľnosti slovenského priemyslu. Dôraz kládli na úlohu financovania veľkých projektov.

Marek Kopanický (Sario), Peter Tomlein, (SZCHKT), Tomáš Horňak, (Hoval), Vlado Šoltés, (Daikin)

 

Nepriama podpora Zväzu diskusiám o ozelenení vykurovania 

Slovenska Klimatická Iniciatíva organizovala diskusiu, ktorej záznam si viete pozrieť na  YouTube Zelená vízia pre Slovensko: Ako chcú politické strany riešiť klímu a energie? - 

Banner Zväzu v poradí druhý síce chýba, Zväz túto diskusiu podporil. Medzera medzi bannermi vzadu je pre banner Zväzu, ktorý sa omeškal.

 

Ministerstvo hospodárstva

je nastavené pomerne pozitívne smerom k tepelným čerpadlám

Cieľová skupina je širšia odborná verejnosť z oblasti OZE a energií. Na konci diskusie bol skonštatovaný záver tepelné čerpadlá priamo ovplyvňujú zamestnanosť na Slovensku či už vo výrobe, alebo inštaláciách a čo to Slovensku prinieslo aj z pohľadu znižovania emisií a podielu využitej obnoviteľnej energie. 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 01/2024