AREA jesenné zasadnutie v Bruseli

 

AREA jesenné zasadnutie v Bruseli

Hotel Marriot, 26.-27. október 2023

AREA zasadla oproti budove EK v čase summitu predsedov vlád členských krájín. Neplánovaná zhoda oboch podujatí nespôsobila dopravné obmedzenia.

Rokovanie AREA sa týkali najmä stáleho nedostatku kvalifikovaných odborníkov ako aj implementácie nového nariadenia na F plyny od apríla 2024.

 

Nariadenie o F plynoch

Podľa nového nariadenia vzdelávanie na alternatívne chladivá bude prepojené s certifikáciou. To znamená, že podobne ako F plyny, tak aj alternatívne chladivá vrátane prírodných chladív si bude môcť kúpiť len certifikovaná firma. To sa má rovnako týkať predaja plit systémov. Členovia AREA sú s týmto riešením spokojní.

 

AREA monitoruje právne a technické normy

Ide o sledovanie prijímaných zmien, ktoré sa väčsinou týkajú výrobcov a projektantov. Sú však situácie, kedy aj inštalačná firma napríklad navrhuje nové chladiace zariadenie za vyraďované chladiace zariadenie s nehorľavým chladivom za zariadenie s horľavým chladivom. V tom prípade je potrebné urobiť projekt a analýzu rizík.

 

Plány AREA

AREA plánuje pripraviť príručku vysvetľujúcu rozdiely medzi starým a novým nariadením na F plyny. Dôraz kladie na potrebu RDL (preukazu chladiara) platného na celom svete. Ide o pomerne náročný projekt vykonávania skúšok znalostí i zručností, za ktoré sa bude platiť, čo pre mnohé krajiny môže byť problém.

AREA sa na budúci rok zúčastní výstavy Chillventy. Podporí Euroskills, prípravu príručky na prácu s horľavým chladivom

Z vyjadrení zástupcov jednotlivých krajín vyplývajú tie isté problémy a to nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a najmä mladých ľudí. Nikto sa nesťažoval na nedostatok chladiva, ktorého spotreby klesá v dôsledku nízkych náplní a vyššej tesnosti okruhov. V Nemecku užívatelia LeakChecku dosahujú priemerný únik 1,2 %.

Medzi členov AREA pribudla asociácia chladiarov z Litvy.  

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 01/2024