SLOVENSKÁ DELEGÁCIA NA EUROSKILLS V GDAŇSKU BOLA ÚSPEŠNÁ (1.časť)

 

SLOVENSKÁ DELEGÁCIA NA EUROSKILLS V GDAŇSKU BOLA ÚSPEŠNÁ

Doc. Ing. Peter Tomlein, CSc., tajomník SZ CHKT

EuroSkills Gdansk 2023 privítalo viac ako 600 mladých odborníkov do 25 rokov z 32 krajín, ktorí sa zúčastnili 43 súťaží. Slovensko získalo jedno tretie a jedno štvrté miesto.

Slovenskí reprezentanti pred Polsat štadiónom v Gdansku. 

Bola to výborná skupina krásnych mladých ľudí, ktorí obsadili 9 súťaží z 38 možných

Reprezentovali nás Andrej Ladič (súťažiaci) a Peter Havala (expert)

 

Bodovací systém v súťaži chladiarov

Je vymyslený tak, aby počas súťaže nikto nevedel, kto bude víťaz. Neustále prebiehajú hodnotenia v trojčlenných tímoch expertoch, ktorí prideľujú body ad 0 po 1 za každý hodnotený parameter a súťažiaci ich môže nazbierať až viac ako 500. To znamená, že strata i viac bodov v celkovom hodnotení ešte nemusí veľa znamenať. To sa ukázalo najmä pri hodnotení nedokončených montáží, či zisťovaní simulovaných porúch a podobne, kde mnohí súťažiaci neuspeli.