APPLIA oslavovala 20 rokov od svojho založenia

 

APPLIA oslavovala 20 rokov od svojho založenia

14.11.2023 Aušpitz v Bratislave

APPLIA má malý počet členov, ide o výrobcov techniky do domácností. Z pôvodného združenia s názvom CECED (združenie európskych výrobcov domácich spotrebičov založené v r 1958) na základe iniciatívy západoeurópskych národných združení sa premenovala na APPLIA. V roku 1997 bola v Bruseli zriadená oficiálna kancelária, ktorá reprezentuje odvetvie domácich spotrebičov v mene európskych výrobcov. Sem patria aj výrobcovia domácich chladničiek, bytových klimatizácií, tepelných čerpadiel, ... Vzhľadom na malý počet členov, členské je veľmi vysoké a je potrebné uhradiť aj členské organizácii APPLIA v Bruseli v hodnote 20 000 €  ročne.

Myšlienka Paola Falconiho generálneho riaditeľa, premenovať združenie z CECED  na APPLIA sa ujala a prijal sa skrátený názov slova Appliance – Spotrebič. Po odstránení posledných písmeniek vznikol názov „APPLIA“, ktorý je všeobecnejší, lepšie vystihuje skutočnosť, že členmi združenia nie sú len európski výrobcovia. Niektorí členovia SZCHKT sú členmi aj APPLIA.

APPLIA pod vedením riaditeľa Andreja Hrdličku sa venuje problematike súvisiacej s výrobkami. Je to najmä v súvislosti s energetickou efektívnosťou vyjadrenou energetickými štítkami, ekodizajnom, celým kolobehom výrobkov vrátane recyklácie a zneškodnenia. Dôležitá téma je tvorba 

 

Databáze (EPREL) 

na úrovni Európskej únii pre registráciu výrobkov obsahujúce energetický štítok, ktorá je už aktívna od 1.1.2019. Dôležitou témou sú aj očakávané dopady nielen na výrobcov ale aj koncových spotrebiteľov pri uplatnení dvojitého označovania výrobkov energetickým štítkom so spôsobom merania ekodizajn parametrov v zmysle aktuálneho edkodizajn nariadenia komisie a nových finalizovaných ekodizajn požiadaviek na výrobok.

Pohľaddo sály v reštaurácii Aušpitz, kde APPLIA oslávila 20 rokov svojej existencie. Medzi hosťami boli zástupcovia z Bruselu, Poľska a Maďarska, Envidomu, SIEA, MH SR, SOI, SEWA apod.

 

APPLIA sa stará o školy

Na oslave boli zástupcovia 6 tich škôl, ktoré členovia združenia vybavili domácimi spotrebičmi, na ktorých sa žiaci učia vykonávať opravy. Ide o školy zo Zlatých Moraviec, Piešťan, Bratislavy, Banskej Bystice, Považskej Bystrice, Košíc. 

APPLIA dôraz kladie na spoluprácu so spracovateľmi odpadu. Dbá na zberové a recyklačné postupy, aby sa plnili záväzky vyplývajúce EÚ nariadení.

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 01/2024