Tridsiate valné zhromaždenie SZ CHKT

 

22. marca 2024 ExpoClub

na Inchebe, výstave Rácioenergia

30. valné zhromaždenie sa konalo v ExpoClube počas výstavy Rácioenergia, na ktorej sme mali aj stánok Zväzu v hale B1/107. Účastníkov na 30. valnom zhromaždení sme privítali a podiskutovali pri skvelom občerstvení s členmi predstavenstva Zväzu s oceneným osobnosťami a zástupcami MŽP SR. 

 

Valné zhromaždenie Zväzu

Je vyžadované Stanovami Zväzu a musí splniť formálne požiadavky týkajúce sa retrospektívy a perspektívy Zväzu a tiež výsledkov hospodárenia, ktoré majú pozitívny výsledok, aj keď sa Zväz technicky neustále vybavuje pomôckami pre praktické vyučovanie.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné počnúc 30 % účasťou, ktorú nevieme dosiahnuť pri počte členov takmer 900. Preto valné zhromaždenie schválilo len publikované dokumenty v časopise č. 2/2023. Umožnilo tým štart Zväzu do nového funkčného obdobia s novými úlohami.

Svetová i národná konferencia na Technickej univerzite v Bratislave

V roku 2022 sme organizovali Summit tepelných čerpadiel prezenčne na lodi Pontoon v Bratislave i online s 800 videniami. V roku 2023 sme si v spolupráci s SV IIR uskutočnili Summit vedy, výroby, výskumu a školstva  s cieľom hľadať synergiu, vzájomným poznávaním možností spolupráce na medzinárodnej konferencii v hoteli Patria na Štrbskom Plese. 

V roku 2024 organizujeme IIR konferenciu s názvom Compressors and Refrigerants na STU v Bratislave. Účastníci si okrem prednášok budú môcť v sprievode profesorov prezrieť laboratóriá univerzity a tiež inštalácie na národnej banke a národnom rozhlase.

Bohatý bude tiež spoločenský program. Diskutovať budeme s holografickou hlavou s menom Chicco, navštívime Dóm svätého Martina a budeme mať spoločenské stretnutia na námestí Slobody a lodi RiversClub.

Príďte. Budete príjemne prekvapení. 

Hospodárske výsledky Zväzu a zámery Zväzu

Členské príspevky sa nemenili počas celej tridsaťročnej existencie Zväzu. Napriek tomu sme sa príjmami priblížili k hranici, od ktorej je už povinné prejsť na DPH. Na odporúčanie kontrolnej komisie sme schválili zmeny v Stanovách, ktoré umožňujú hospodárenie zjednodušiť. Išlo o administratívne náročnú úlohu, ktorú sme spoločne zvládli. Okrem iných štandardných úloh Zväz v minulom roku obnovil platnosť akreditovaného školenia na tepelné čerpadlá, realizoval Summit VVVTZ a začal pripravovať IIR konferenciu.