Ocenenia najlepším osobnostiam a spoločnostiam

 

Incheba 22.3.2024

Je úlohou Zväzu všímať si, čo sa v našej branži deje a vyzdvihovať tých, ktorí dokážu prispieť do spoločného koša niečím navyše. Za mimoriadne výsledky považujeme aj správny vzťah k ekológii, bezpečnosti, k novej technike a ku novým technológiám. Aj preto vyhodnocujeme každoročne tých, ktorí chladivo vo zvýšenej miere zhodnocujú, uplatnili, respektíve vyvinuli nové zariadenia, technológie či uplatnili v praxi náročné servisné technológie, postupy. Zoznam ocenení Zväzu od roku 1993 nájdete na www.szchkt.org.

 

Najlepšia študentská práca 2024

Ocenenie „Najlepšia študentská práca“ získala práca Ing. Samuela Malíška s názvom:

„Ejektorové chladenie“

Ide o zaujímavé riešenie ejektorového chladiaceho zariadenia s využitím gravitačného princípu. Chladivom je voda, ktorú v kvapaline je potrebné medzi kondenzátorom a generátorom pary dopravovať. Gravitačným princípom, tlakovým rozdielom  sa podarilo vyradiť z chladiaceho okruhu čerpadlo a tým zlepšiť energetickú efektívnosť, ktorá pre ejektorové chladenie je pomerne nízka v porovnaní s kompresorovým chladením.

Ocenenie osobnosti „Zaslúžilý člen Zväzu“

Naľavo ocenenie z rúk prezidenta Zväzu Ing. Orovnického prevzal Zväzu pán Peter Reiprich, ktorý výrazným spôsobom prispel k rozvinutiu elektronickej evidencie záznamov práce s chladivom. Za výsledky jeho celoživotnej práce mu bolo udelené ocenenie „Zaslúžilý člen Zväzu“.

Ocenenie ekologického servisu „Ekoservis 2024“

Získala spoločnosť Chladis z Kováčovej. Za rok 2023 zhodnotila 473 kg chladiva najviac na Slovensku. Pán Grgač si pre ocenenie nemohol prísť. Prajeme mu skoré uzdravenie.

Ocenenie s názvom EKOSERVIS´2024 bude zatiaľ uložené na Zväze. Úplný názov ocenenia je:   „Komplexné servisné zabezpečenie a zhodnocovanie chladiva“.  

Ocenenie Chladenie 2024

ktoré navrhla nezávislá skupina odborníkov, vedeckých pracovníkov v Slovenskom výbore pre spoluprácu s Medzinárodným inštitútom pre chladenie (SV IIR). 

Ocenenie Chladenie 2024, má predovšetkým morálnu hodnotu a hodnotu sponzorstva Zväzu nad propagáciou výrobku chladenia respektíve výrobku chladenie podporujúce v rôznych oblastiach použitia vrátane klimatizácie a tepelných čerpadiel, predovšetkým výrobku s energetickými úsporami a praktickým technickým, ekonomicky, ekologicky prijateľným riešením.