Ceny chladív podľa Öko-Recherche

 

Posledný prieskum za 4.Q. 2023 – zverejnený v marci

71 spoločností z jedenástich členských štátov EÚ (hlavné z Francúzska, Nemecka, Talianska a Poľska) v dodávateľskom reťazci 3 výrobcovia plynu, 13 distribútori chladív, 27 OEM, 25 servisných spoločností, 1 koncový užívateľ a 2 ďalšie spoločnosti nahlásili nákupné a / alebo predajné ceny HFC a alternatívnych chladív s nízkym GWP. Spoločnosti neoznamujú ceny za všetky chladivá, ale iba za tie, ktoré sa ich týkajú.

Ceny sú indexované k základnému roku 2014 = 100%. Na obrázku je vidieť vývoj cien HFC chladív naľavo u predajcov. Vidieť vývoj cien náhrad za R404A, ako napríklad R449A, R448A a náhrad za R134a chladivo R513A, R1234yf a za R410A chladivo R32. Ich ceny sú vyrovnanejšie okolo 29 €, väčšinou v súčasnosti rastú. Napravo je vývoj cien v servisných spoločnostiach, ktorých ceny v % sú vyššie. Ceny R290 a R744 sú stále nízke 2- 6 €.

Je vidieť, že nastal ďalší rast nielen ceny R404A a R452A. Avizovaný nedostatok tohto chladiva sa neprejavil. Pôvodné chladivo R404A sa už nepredáva. Naopak na trhu sú prebytky R404A, ktoré zrejme budú prevedené na regenerované chladivo. Určitý vplyv môže mať aj ilegálny dovoz. Ceny chladív R410A, R134a, .. rastú tiež.  Klesajú však rýchlejšie po prepočítaní na CO2ekv ako cena R404A. Stále platí, že ceny chladív korelujú s veľkosťou GWP.  Cena za tonu CO2ekv sa pohybuje medzi 12-30 €.

 

V prílohe nájdete výňatok z monitorovania cien HFC za Q1 / 2020. Hlavné zistenia sú:

 

  • Pre chladivá/zmesi R410A, R134a a R404A s vysokým GWP sa zaznamenal značný nárast v celom dodávateľskom reťazci (až o 64 %, 55 % a 20 % v porovnaní s priemernými cenovými hladinami vykázanými v 3. štvrťroku 2023) Pokračuje trend zvyšovania cien, ktorý začal v Q4/2020. Upozorňujeme, že väčšina dodávateľov v EÚ uviedla, že prestali predávať pôvodné chladivo R404A.
  • Vo všeobecnosti sa zdá, že trh EÚ s chladivami je z hľadiska ponuky dosť stabilný. Jedna spoločnosť z Francúzska však uviedla obmedzenú regionálnu dostupnosť pre R744. Ďalšia spoločnosť z Francúzska uviedla, že regenerované R404A nie je k dispozícii.
  • Cena kvót bola uvedená v rozmedzí od 14 do 18 €/t CO2e. Priemerné ceny autorizácie dosahujú približne 15,5 €/t CO2. V porovnaní s Q3/2023 poklesli ceny autorizácie o 7 %. Z dlho dobejšieho hľadiska však napr. v porovnaní so 4. Q 2020 vzrástli o 370 %.
  • V porovnaní s rokom 2014 sú ceny R404A a R410A 2,9¹ až 13,5² a 2,0¹ až 10,0² krát vyššie v závislosti od úrovne dodávateľského reťazca. Pre porovnanie: na svetovom trhu ceny výrobcov R410A vzrástli 1,3-násobne.

¹predajná cena na úrovni servisnej spoločnosti ²nákupná cena na úrovni distribútora. Preklad PT

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 3/2024