Stretnutie na Ministerstve hospodárstva k tepelným čerpadlám

 

Piatok 15.03.2024 rokovanie zorganizoval a viedol Ing. Vladimír Orovnicky

Jednou z hlavných dohôd je pravidelne stretávanie, riešenie problémov v SIEA a URSO, sústredenie sa na problém pracovných miest a možnosti ich vytvárania. To sú témy aktuálne s najvyššou prioritou.

 

  • Za SZCHKT boli zúčastnení ešte pán Babinský za firmu Hoval ako dodávateľa a výrobcu TČ na Slovensku a pán Salis ako zástupca realizačnej firmy Klimatrend
  • Za MH SR boli prítomní: Kamil Šaško štátny tajomník, Jan Petrovič riaditeľ sekcie energetiky, Juraj Novák riaditeľ odboru energetickej a surovinovej politiky a Martin Pitorák, riaditeľ odboru palív a energetiky  

Slovensko v rokoch 2022 -2023 zaznamenalo príchod spoločností, ktoré na Slovensku vyrábajú tepelné čerpadlá. Celková výška investícií dosiahla viac ako 500 miliónov euro. Vytvorí sa viac ako 3 000 nových pracovných miest len v oblasti výroby tepelných čerpadiel. Po spustení avizovanej výrobnej kapacity nových výrobných závodov budeme na Slovensku produkovať viac ako 650 000 tepelných čerpadiel ročne. Výrobné závody môžu vytvoriť aj nové výskumno-vývojové strediská, kde sa budú vedieť uplatniť absolventi našich škôl. Aktuálne implementácia tepelných čerpadiel v roku 2023 zaznamenala výrazný pokles oproti roku 2022. S tým súvisí aj znižovanie pracovných miest v oblasti inštalácií tepelných čerpadiel.

 

Predaj tepelných čerpadiel 

Nastal pokles v predaji tepelných čerpadiel na Slovensku!

 

1.        Zelená domácnostiam.

Zelená domácnostiam funguje od roku 2015 a  dá sa považovať za jeden  z najúspešnejších projektov použitia európskych finančných prostriedkov na Slovensku. Po predchádzajúcich programových obdobiach mala nasledovať podpora z nového programu s názvom Slovensko ( 2021 -2027 ). V novom programovom období už 2 roky by sme mohli čerpať finančné prostriedky. Žiaľ, v programe „Zelená domácnostiam“ stále nedošlo k novému čerpaniu. Staré programové obdobie bolo ukončené v 04-2023. Čerpanie finančných prostriedkov z nového programového obdobia sa viackrát posunulo. Aktuálne pri fixovaných cenách energií a nedostupných dotáciách koncový užívateľ vôbec nie je motivovaný k inštalácii tepelných čerpadiel. Ak mnohí čakajú, pokiaľ sa spustia dotácie, to má nepriaznivý ekonomický vplyv na všetky realizačné spoločnosti.

Návrh číslo 1. Urgovať spustenie programu „Zelená domácnosti“ v čo najskoršom čase. Zelená domácnostiam nastavila výšku príspevkov na obnoviteľné zdroje v roku 2015. Prvýkrát sa menili až teraz v novom programovom období. Rádovo sa zdvihli o 10 percent. Cena technológie tepelného čerpadla od roku 2015 narástla o viac ako 30 percent. A ceny inštalačných materiálov tiež narástli o viac ako 25 percent. Cena elektrickej energie od roku 2015 pre koncového užívateľa narástla o viac ako 30 percent. Cena plynu od roku 2015 zaznamenala nárast len o 5 až 6 percent. Z toho jasne vyplýva. Že návratnosť tejto technológie. Je výrazne nižšia, ako bola v roku 2015, keď začala „Zelená domácnostiam“.

Návrh číslo 2. Pomôcť s valorizáciou príspevkov tak, aby sme sa dostali na návratnosť tepelných čerpadiel z roku 2015.

2.        Zelená podnikom.

Zelená podnikom je ďalším podporným mechanizmom pre obnoviteľné zdroje, ktorý realizuje SIEA. Tento podporný mechanizmus zasahuje a podporuje malé a stredné podniky, ktoré sa rozhodnú investovať do obnoviteľných zdrojov. Bohužiaľ stále nie je známy termín spustenia tohto podporného mechanizmu. Ani presné podmienky.

Návrh číslo 3. Čo najrýchlejšie pomôcť s realizáciou programu „Zelená podnikom“.

 

3.        Elektrina verzus plyn.

Na Slovensku je plyn približne trikrát lacnejší ako elektrická energia. Keďže tepelné čerpadlo je pri výrobe tepla minimálne trikrát efektívnejšie ako plynový kotol. Ale zároveň je plyn trikrát lacnejší. Preto je návratnosť tepelného čerpadla problematická a bez dostupných dotácií nemá ekonomický zmysel. Ďalšia optimalizácia ceny elektrickej energie by mala byť zabezpečená špeciálnou tarifou pre tepelné čerpadlá. Väčšinou je táto tarifa na Slovensku označovaná ako DD5 a je to dvoj tarifa. Podľa našej analýzy je však táto tarifa zle nastavená. Pre tepelné čerpadlá nemá zmysel. Vyplatí sa až pri veľkej spotrebe elektrickej energie. Aktuálne veľká väčšina užívateľov využíva tarifu DD2. Tarifa DD5  je výhodnejšia pre štát v tom, že pokiaľ bude väčšina tepelných čerpadiel v tarife DD5, bude ich možné diaľkovo regulovať ( smart siete ). V tarife DD2 distribútor elektrickej energie nemá prístup k regulácii tepelného čerpadla. Dôležité však je, aby užívateľ tepelného čerpadla vstupoval do tejto tarify dobrovoľne a videl jednoznačné výhody byť v dvoj tarife DD5.

Návrh číslo 4. Riešiť nastavenie cien elektriny pre tarifu DD5 v spolupráci s URSO.

 

4.        Energetické zhodnotenie vody.

Aktuálne sme jedinou krajinou v EÚ, ktorá má poplatok za energetické zhodnotenie vody pre tepelné čerpadlá. MŽP zverejnilo predbežnú informáciu týkajúcu sa legislatívnej zmeny vodného zákona. Kde v rámci komponentu 19 REpowerEU  plánu obnovy a odolnosti by malo dôjsť k odstráneniu legislatívnych bariér pri energetickom zhodnotení podzemnej vody pre systémy tepelných čerpadiel pracujúcich v režime vykurovania.

Návrh číslo 5. Dôsledne podporiť danú zmenu pri rokovaniach s MŽP.

 

5.        NACE kód pre inštaláciu tepelných čerpadiel a chladenia.

Aktuálne SR nemá informáciu o presnom obratespoločností, ktoré pracujú v tomto segmente a o presnom množstve pracovných miest vytvorených v tejto oblasti. Viackrát sme rokovali so ŠÚ o pridelení samostatného NACE kódu k lepšiemu zberu údajov z trhu.

Návrh číslo 6. Podpora pri rokovaniach so štatistickým úradom.

 

6.        Vzdelávanie.

Investície do výroby TČ priniesli nové pracovné miesta nielen vo výrobe, ale zároveň aj v uplatnení tejto technológii na trhu. Aktuálne na Slovensku v oblasti zelených zručností disponujeme 3 školami, ktoré vytvárajú nových odborníkov pre túto technológiu. Bohužiaľ v pláne REpowerEU sa s podporou študijného odboru so zameraním na TČ vôbec nepočíta. Tak isto pre možné potreby výskumno-vývojových pracovísk, ktoré môžu vzniknúť pri výrobných závodoch je potrebné zabezpečiť vzdelávanie aj v oblasti univerzitného vzdelávania. Pretože školstvo dokáže produkovať absolventov pre odbor, ktorý má na Slovensku vytvorené dostatočné množstvo pracovných miest. 

Návrh číslo 7.

Podpora pri rokovaniach s NIKA, ŠIOV, MŠVV.

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 3/2024