Ochrana dusíkom pred požiarom v skladoch

 

Ohňový trojuholník vyžaduje pre vznik horenia, aby kyslík, palivo a zdroj zapálenia boli v určitom pomere. Ak ktorúkoľvek z podmienok obmedzíme, horenie nenastane. Najčastejšie sa používa obmedzenie zdrojov horenia prevedenie EX a vetranie. Jednou z možností je aj obmedzenie prítomnosti kyslíka, ktorého normál na koncentrácia vo vzduchu je 21%. zbytok 78% je dusíka a 1% ostatných plynov Ar, CO2 ai.

Zníženie obsahu kyslíka

            Ak do priestoru pri požiari sa bude dodávať dusík, plameň sa postupne udusí, z dôvodu zníženia obsahu kyslíka pod 15% ako je to vidieť na prvom z troch obrázkov

Na prvom z obrázkov vidieť, že pri poklese obsahu kyslíka plameň sa zmenšuje. Ak obsah kyslíka klesne na 15%, plameň zhasne. Plameň horí a rozširuje sa pri 20,9 % obsahu kyslíka

Sklad potravín s dusíkovou výbavou. Ak senzory zaznamenajú dym, začne sa do uzavretého priestoru skladu uvoľňovať dusík, ktorý plameň uhasí. Ak by sa hasilo vodou, vznikli by veľké škody, ktoré pri hasení dusíkom nevzniknú. Sklad musí byť na zhášanie dusíkom stavaný. 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 3/2024