EHPA stretnutie národných asociácií

 

Budapešť 6.3. 2024

Stretnutie, ktoré umožnilo spojiť sa nielen so známymi tvárami, ale aj stretnúť ľudí, ktorých sme doteraz videli len online. Diskutovali sme o trhoch s tepelnými čerpadlami v rôznych krajinách, diskutovali o krokoch na opätovné zvýšenie dopytu po tepelných čerpadlách a mali sme zaujímavé výmeny názorov o nadchádzajúcom maďarskom predsedníctve Rady. 

Mali sme tiež možnosť navštíviť projekt tepelného čerpadla sewage heat, ktorý vykuruje budovy teplom z odpadovej vody a geotermálny projekt v centre Budapešti. Podujatie zorganizovali Pal Kiss za maďarskú organizáciu tepelných čerpadiel a Milagros García Salciarini za koordináciu. Podujatia sa zúčastnili Małgorzata Smuczyńska, Marta San Román, Jussi Hirvonen, Rolf Iver Mytting Hagemoen Valerie Mallet-Laplagne Peter Tomlein, Vladimir Soldo Luka Boban Liudas Getautas Frank Agterberg, Gabi Szalai Marko Ignjatovic, PhD Marco Dall'Ombra a Olivia Smalley.

Realizácie v Budapešti

Dodávateľom technológie na využitie tepla z kanalizačných vôd je spoločnosť Termowatt, ktorá zatiaľ má realizácie v rôznych mestských častiach Budapešti a tiež na Zelenej univerzite v Szegede. V Budapešti sa teplo z kanalizačnej vody vyrába pre vojenskú nemocnicu, kultúrne centrum, radnicu a mestskú štvrť v Novej Pešti a podobne. Výhodou je, že teplo sa z kanalizačnej vody odoberie a následne sa kanalizačná voda vráti bezo zbytku späť do kanalizačnej siete s minimálnym, alebo s takmer žiadnym teplotným rozdielom.

Spoločnosť na vykurovanie 35 poschodovej administratívnej budovy využíva teplo z vrtov v blízkosti Dunaja. Vodu z Dunaja nevyužívajú pre nízku teplotu v zime.  Tepelné čerpadlá poskytujú 2 MW výkonu z celkovo potrebného 6 MW. Vzhľadom na teplú zimu tepelné čerpadlá tento rok vyrobili všetko potrebné teplo. 

Z diskusií vyplynulo, že rok 2023 priniesol pokles inštalácií tepelných čerpadiel vo väčšine krajín EÚ a to aj viac ako o 40 %. Na Slovensku to bolo okolo 23 % pričom trendová závislosť zodpovedá tomuto vývoju a rok 2022 treba považovať za extrém.

Narástli najmä počty TČ vzduch/vzduch a počty inštalácií TČ vzduch voda klesli. TČ sa nepodporujú pre domy s certifikátom F a G. Pán Viktor Horvát z Ministerstva energetiky Maďarska zdôraznil potrebu zosilnenia elektrifikácie a flexibility elektrickej siete.    

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 3/2024