Už je to tu! Nie je dosť chladiva! Ceny prudko rastú!

 

Už je to tu! Nie je dosť chladiva! Ceny prudko rastú!

Diskutovali sme ku chladivám a k normám

Rajecké Teplice 30. novembra 2017

Napriek snehovej nádielke predovšetkým v Bratislave, sa na seminári zúčastnilo 41 odborníkov, ktorí si vypočuli informácie o dynamických zmenách a vývoji v dostupnosti chladív a rastu ich cien.

 

Čo sa deje na trhu?

 • Výrobcovia i predajcovia rešpektujú kvóty.
 • Chladív najmä R404A je menej na trhu a ceny prudko rastú.
 • Výrobcovia plánujú odstaviť výrobu chladiva R404A už v roku 2018.
 • Predpokladá sa, že bude chladiva nedostatok, čo môže podporiť ilegálny obchod.
 • Vytvárajú sa len nízke zásoby chladív.
 • Náhrady sú horľavé a nehorľavé. Servisná prax čaká na rozhodnutia výrobcov:
 • ohľadom nových zariadení
 • ohľadom existujúcich vzhľadom na neistoty pri retrofitoch a drop in pri vzniku HF
 • Prechod na strednodobé nehorľavé náhrady je rizikový, prechod na dlhodobé náhrady je rizikový tiež
 • Výrobcovia upustili od kaskádnych systémov s CO2 vo vyššom stupni s R134a, ktorý je zakázaný až od r 2022
 • Nové chladivá s nízkym GWP sú väčšinou nebezpečné.
 • Je potrebné sa naučiť používať normy analýzy rizík, EN 378, PED, ADR, ATEX a to v rámci globálneho harmonizovaného systému (GHD).

 

 

Vývoj cien chladív na Slovensku kopíruje vývoj cien v EÚ. Rýchly nárast nastal až začiatkom roka 2017 a bude pokračovať aj v roku 2018. Vývoj naznačuje, že by sme už nemali používať chladivá s GWP nad 2500, ktoré budú nielen drahé, ale bude ich aj nedostatok. Treba v tomto duchu zvážiť „výhodné ponuky“, ktoré si za krátky čas budú vyžadovať retrofit na alternatívne chladivá s GWP menším ako 2500.

Prieskum OKO Recherche pre EK 2014-2017

Bol publikovaný v januári 2018 na základe údajov servisných organizácií v D, I, F, UK.

 

 

Rýchly nárast cien chladív od začiatku roka 2017 je vidieť aj na prieskume OKO Recherche. Aj tu najvyšší nárast má chladivo R404A s GWP vysoko nad 2500. Ako je z obrázku vidieť nárast cien zodpovedajúco odráža hodnotu GWP. Čím je hodnota GWP nižšia tým nižší cenový nárast.

 

 

 

Z grafu je vidieť porovnanie cien vybraných chladív v rokoch 2016 a 2017. Najvyšší cenový nárast je vidieť u chladiva R404A. Miernejší rast je vidieť u chladiva R407C. U ostatných chladív je nárast menej významný. Na rok 2018 je predpovedaný ďalší vysoký cenový nárast najmä pre chladivo R404A. Preto tzv. „výhodné ponuky“ s týmto chladivom je potrebné spolu so zákazníkom dôkladne zvážiť.

 

Cenový index

Percentuálny pomer cien voči chladivu R404A

 

 

Z porovnania je vidieť, že koncom minulého roka ceny chladív R134a, R410A, R407C tvorili približne 30% z ceny R404A a pohybovali sa medzi 20-30 €.

 

Zaujímavý je prepočet ceny chladív v €/tCO2ekv.

Na základe tohto prepočtu podľa OKO Recherche najvyšší nárast koncovej ceny koncom roka bol na chladive R404A +14,52, R410A +13,68, R134a +10,08 €/tCO2ekv.

 

Cenový index rastu cien u výrobcu a dodávateľoch chladív

Podľa prieskumu OKO Recherche pre EK. 

 

 

Hodnoty v grafe možno nie sú úplne zodpovedajúce, respektíve index rastu cien sa mení. Napríklad rast cien výrobcov v rokoch 2015 – 2016 bol vyšší  rast cien distribútorov. To sa zmenilo v roku 2017, kedy index rastu cien bol najvýraznejší u distribútorov chladív, ktorý s malým oneskorením sleduje index rastu cien servisných organizácií. 

 

 

 

Chladivá do nových systémov za R404A/R507

Chladivá v nasledujúcej  tabuľke sú rozdelené podľa chladiaceho systému a dosahovaných výparných teplôt. Medzi alternatívnymi chladivami sú uvedené chladivá s GWP nižším ako 2500.

Uvedené sú horľavé i nehorľavé chladivá.

 

 

 

Postup pre Drop in a Retrofit
len pre nehorľavé alternatívy

 

Na vykonanie správneho a vhodného retrofitu vo fungujúcom zariadení je dôležité zvážiť nasledujúce kroky:

 

 

Diskusia v hoteli Aphrodite v sále Thurzo

Diskutovalo sa k situácii nielen na trhu s chladivami, ktorý je ovplyvnený hodnotou GWP chladív, ale tiež k ponuke zariadení. Ponuka na zariadenia totiž nie je v súlade s tým, že chladivá R404A/R507 od roku 2020 už budú určené len na servis, že ich cena stúpa a sú už teraz nedostatkové. Práve naopak, najlukratívnejší je práve nákup chladiacich technológií s chladivami s GWP nad 2500, keďže výrobky je treba dopredať.

 

Môže ísť o výhodnú investíciu

Ak investor nakupuje zariadenia s chladivami s GWP vyšším ako 2500 mal by si byť vedomý dôsledkov, ktoré sú zrejmé už teraz a to stále väčšieho nedostatku a vyšších cien týchto chladív. Do ekonomickej kalkulácie by tak mali byť započítané aj náklady na retrofit, ktorý zrejme bude potrebné urobiť v prípade väčšieho úniku. Samozrejme, ak chladivo unikať nebude, môže ísť o výhodnú investíciu.

 

 

 

V príjemnom prostredí hotela Aphrodite v sále Thurzo sme diskutovali ku dynamickým zmenám v dostupnosti chladív a rastu ich cien, ktoré sa v roku 2017 u chladiva R404A zvýšili 6 násobne. Ceny ostatných chladív rástli tiež i keď nie až tak významne.

 

 

Dovoz HFC v EÚ a z mimo EU
informácie na www.szchkt.org

·        Podľa mechanizmu v Nar 517/2014 kvóty na dovoz HFC chladív prideľuje EK na stránke webgate.ec.europe.eu  F gas v AJ

·        Povinnosť registrácie, ak sa dovezie viac ako 100 ton CO2 ekv za rok

·        Kvóty sa žiadajú pred dovozom z mimo EU

·        A nakupujete v EU, chladivo už by malo byť započítané v kvóte

Kontrolujte,či zariadenie má vyhlásenie o zhode o započítaní náplne chladiva do kvót. 

 

 

 

Európska komisia je spokojná

Pokles emisií CO2ekv z F plynov sa začal už v roku 2015

 

 

Ako rozumieť princípu CO2ekv
Predať sa dá lacnejšie viac chladiva, ak má nižšie GWP

Predať sa dá menej chladiva a preto bude drahšie, ak má vyššie GWP

 

 

 

Ohlasy na nedostatok chladív

V Nemecku odborné Zväzy poslali varovanie na MŽP

Odozvy sú už z viacerých členských štátov Nemecka, Francúzska, Rakúska, apod. Najvážnejší hlas zaznel od zväzov VDKF, BIV a ZVKKW  koncom roka 2017. AREA skonštatovala (pozri Správy 1/2018), že šance na zmenu Nariadenia 517/2014/EÚ sú minimálne. EK si zatiaľ nemyslí, že kvóty by boli stanovené zle.

Nemecké Zväzy list adresovali MŽP v Nemecku. Ide v podstate o varovanie pred nedostatkom chladív, aby sa zabránilo panike.

 

 

Hrozí panika?

Kto je ohrozený?

Vzniknú národohospodárske škody?

Na túto otázku si môžeme dať odpoveď, že áno, pokiaľ by chladív malo byť  skutočne málo napriek dostatočným výrobným kapacitám, teda len vďaka kvótam. V tom prípade by mohli nastať výpadky chladiacich klimatizačných zariadení v supermarketoch, v nemocniciach, vo výrobe potravín, v priemyselnej výrobe, klimatizácii nielen v administratíve, ale tiež v dopravných prostriedkoch a pod. Škody by mohli byť obrovské. Dali by sa o tom písať katastrofické scenáre. To by samozrejme bolo prehnané, pretože únikom treba zamedziť, chladivá regenerovať a okrem klasických HFC chladív, alternatívne chladivá sú k dispozícii tiež.

 

 

Nedostatok chladív na trhu

Sú hlásené nielen u chladív s vysokým GWP R404A/R507, ale tiež na trhu chýba v dostatočnom množstve chladivo R134a a to napriek tomu, že automobilový priemysel prešiel na chladivo HFO1234yf. Je to možné tým, že výrobné kapacity R134a boli znížené viac ako bolo nutné. Výroba menších množstiev je menej ekonomická a tak ceny stúpajú.

 

Aký bude rok 2018?

 Do platnosti vstupuje drastické zníženie množstva chladiva v CO2ekv o 37 %. To si vyžaduje od chladiarenských firiem vysokú úroveň znalostí a zručností pri udržaní zariadení bez väčších únikov a pri prechode na alternatívne chladivá, napriek výhodným cenovým ponukám na technológie s chladivami na vyššie GWP.

 

Situáciu na trhu musíme sledovať

Predovšetkým treba eliminovať prácu nekompetentných odborníkov pri realizácii Nar. 517/2014/EÚ. Veď ešte v súčasnosti nám bežia v praxi zariadenia s chladivom R22 už 15 rokov bez dopĺňania od roku 2013. Sú odborníci, ktorí tvrdia, že frekvencie kontrol úniku sú príliš časté, pretože správne inštalované a prevádzkované zariadenie má len minimálne úniky. A to je rozhodujúca cesta, ako sa vyhnúť nedostatku chladív.  

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 2/2018