Ponúkli sme samostatné aktualizačné školenie

 

Ponúkli sme samostatné aktualizačné školenie

 podľa Nar. 2015/2067/EU časť 11, 1-4 dňa 13.11.2017 v Rovinke
Pre držiteľov osvedčenia podľa Nar. 303/2008/ES. Ide o európsky uznávanú kvalifikáciu, na ktorú sú stanovené minimálne požiadavky na znalosti v Nar. 2015/2067/EU.

 

Podmienkou účastí na školení a skúške je úspešný postupový test na PC s pripojením na internet a použitím vlastných prihlasovacích údajov vo vymedzenom čase pred školením. Minimálny počet 80 % bodov pre kategórie I a II, 60 % bodov pre ostatné kategórie.

 

·        Na školenie a skúšku sa registrujete po prihlásení sa na www.szchkt.org Vašimi prihlasovacími údajmi kliknutím na žiadosti, potom F plyny a žiadosť na osvedčenie ...

·        Vyberte si aktualizovať Vašu kategóriu, doplňte, opravte chýbajúce údaje a potvrďte.

·        Pokyny k účasti Vám prídu týždeň pred školením a skúškami.

 

Prístupový test je označený: F plyny 2016 - Nízke GWP

1.     Úspešne zvládnutý test Vás oprávňuje prísť na školenie a skúšky.

2.     Ak ste test neurobili, prihlásite sa na nasledujúci termín.

3.     Test si najskôr skúšajte kliknutím na E-learning-Testy- F plyny 2016 - Nízke GWP

4.      Až keď si bude istý, že test zvládnete, prihláste sa Vašimi prihlasovacími údajmi a urobte ponúknutý test pod Vaším menom a priezviskom.

 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 1/2018