EDUCOM Vzdelávacia komisia pre TČ pri EHPA

 

EDUCOM

Vzdelávacia komisia pre TČ pri EHPA

             Zasadala tentokrát 18.9. 2017 v technologickom inštitúte AIT vo Viedni, v ktorom prebiehajú školenia a skúšky inštalatérov tepelných čerpadiel podľa európskej Smernice 2009/28/EÚ, predtým EUCERT, ktorým sme aj my začínali v roku 2006 a transformovali ho do akreditovaného školenie podľa Smernice na MŠVaŠ pod číslo 3279.

 

Cieľ stretnutia

            Sformulovať pripomienky k novelizácie spomenutej Smernice, kde okrem iného by mali byť uvedené základné, minimálne znalosti inštalatérov na uznávania vzdelania pre voľný pohyb pracovných síl v rámci EÚ.

Zasadnutie viedol organ Willis z SKVP zo Švédska, ktoré paradone nemá v súčasnosti fukčný žiadny vzdelávací systém, okrem vzdelávania výrobcov. Fínsko  malo funkčné EUCERT vzdelávanie, ktoré transformovali podľa Smernice a záujem klesol. Z pôvodných 400 preškolených odborníkov záujem o certifikát prejavilo 90 odborníkov. V Rakúsku sú ponúkané modulové školenia po jednotlivých krajoch. O centrálne 5 dňové školenia v cene 1600 € záujem klesol. Propagované sú na stránke wärmepumpe weiterbildung.at. V Nemecku pripravujú dvojdňový systém + skúšky pre projektantov a inštalatérov s tým, že ďalšie dva dni budú dokladované zo vzdelávania u výrobcu.

 

Kde vzdelávací systém funguje

            Ukazuje sa, že systém osvedčení inštalatérov funguje tam, kde je zavedený systém dotácií a ich prideľovanie je podmienené montážou TČ odborníkom s osvedčením.

            Pôvodný vzdelávací systém EUCERT koordinovaný EHPA postupne ustupuje zo svojej pozície a transformuje sa do systému podľa Smernice. Vzdelávacia komisia EHPA preto uvažuje o spôsobe propagácie vzdelávania v jednotlivých krajinách na www.ehpa.org.

            V podstate by pri každej krajine mali byť odkazy na zoznam osôb s osvedčením, zoznam certifikovaných firiem a mapu inštalovaných tepelných čerpadiel.

 

 

V priestoroch výučby s chladiacim okruhom vzduch – vzduch zľava Tony Krönert BWP, Dina Köpke Emerson, Thomas Natiesta AIT, Jussi Hirvonen  Sulpu

 

Témy vzdelávania

Minimálne požiadavky na znalosti a zručnosti

Pôvodnú osnovu vzdelávania podľa EUCERT si každá krajina v rámci transformácie na vzdelávanie podľa Smernice prispôsobila podľa počtu dní a iných pdmienok. V podstate základné témy sú rovnaké:

Chladiaci okruh a chladivá

COP, SCOP, SPF, PEF

Vykurovacie okruhy

Energetická efektívnosť budov

Zdroje tepla a návrh tepelných čerpadiel

Kombinácie TČ

Systém kvality

Znalecké posudzovanie

 

 

Pripravujeme aktualizačné školenia

Osvedčenie podľa Smernice vydávané MH SR

Má na Slovensku platnosť 5 rokov. Osvedčenie bez účasti na školení posunieme k obnoveniu na MH SR tým odborníkom, ktorí v rámci certifikovaných firiem oznamovali inštaláciu tepelných čerpadiel v priebehu uplynulých 5 rokov. Odborníci s neznámou činnosťou sa budú môcť zúčastniť jednodňového školenia, ktorého zameranie pripravujeme nasledovne:

Systém certifikácie firiem a výpočet podielu z OZE

PEF, COP, SCOP a SPF a dôsledky na emisie CO2

Dekarbonizácia, budovy a tepelné čerpadlá

Balíček právnych noriem: „Čistá energia“

Chladivá a bezpečnosť

IoT, I-Cloud.             

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 1/2018