Life Real Alternative európsky projekt

 

Life Real Alternative európsky project

Brusel 26 októbra 2017

 

CIeľom projektu v hodnote cca 1 mil Euro je vytvoriť elearning, učebné tety, školiaci, testovací a certifikačný systém a vydávanie osvedčení so zameraním na chladivá s nízkym GWP. Na financovaní projektu sa podieľajú štáty, ktoré sa účastnili projektu v posledných troch rokoch, v ktorých sa vytvorili učebné tetym skúšobné otázky a pod. Projekt sprácovávajú v IoR (Inštitút chladiacej techniky v UK). Predstavou je, že školitelia sa zoznámia s viacerými školiacimi pracoviskami v EU a čo najlepšie uplatnia systém vo svojich podmienkách.

 

 

Stojaci Karsten Beerman, riaditeľ chladiarenskej školy IKKE v Duisburgu vysvetľuje predstavu o školení učiteľov návštevou viacerých škôl v EÚ. Navrhli sme do programu zaradiť vývoj modelov okruhov s CO2 pre výučbu tlakových teplotných pomerov, možných porúch.

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 1/2018