Nebezpečné chladničky - Známe nešťastia s horľavými chladivami

 

Nebezpečné chladničky

Známe nešťastia s horľavými chladivami

V mestečku Dissen v okrese Osnabruck, došlo k explózii propánu. Explodoval kontajner s inštalovaným chladiacim zariadením. Podľa dostupných správ v dôsledku neospravedlniteľnej ignorancie a ľahkomyseľnosti. Z chladiaceho zariadenia bolo vypúšťané chladivo – propán – pravdepodobne v čase, kedy sa vedľa zváralo. Nie sú známe ďalšie podrobnosti. V každom prípade by ale neškodilo si uvedomiť, že časy bezstarostného a bezmyšlienkovitého počínania nielen pracovníkov najrôznejších remesiel, ale všetkých občanov, sú nenávratne preč, a že všeobecná osveta značne pokrivkáva za ohrozeniami, ktoré s novými chladivami prichádzajú (DKV, časopis Chlazení 3/2017).

Pri tejto príležitosti spomeňme aj ďalšie dva požiare v Jasnej pod Chopkom v hoteli Junior a v Londýne vo vežiaku Grenfell Tower.

 

Požiare v Londýne vo vežiaku Grenfell Tower a v Jasnej pod Chopkom v hoteli Junior

spôsobili chladničky

 

Požiar Jasnej pod Chopkom v hoteli Junior. Tesne po požiari sa v tesnej blízkosti hotela Junior v hoteli Družba konala naša servisná konferencia koncom októbra s výstupom (lanovkou) na Chopok

 

 

Pamätáte si požiar v hoteli Junior?

Požiar spôsobila mraznička

Požiar hotela Junior Jasná vypukol 6. októbra 2015 krátko pred 04.00 h. O život prišiel 64-ročný muž, evakuovali 135 ľudí vrátane personálu a niekoľkých detí.

Po niekoľkých mesiacoch hasiči zistili, čo spôsobilo požiar. Podľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline to bola mraznička. Z výsledkov expertízy vyplýva, že príčinou vzniku požiaru hotela v Demänovskej doline bola technická porucha na mraziacom zariadení. Podľa výsledkov expertízyspôsobila ničivý požiar bližšie nešpecifikovaná porucha v elektrickej inštalácii mraziaceho boxu.

 

 

Príšerný požiar vežiaku Grenfell Tower v Londýne

 Správy, že príčinou mohla byť chladnička samozrejme budia pozornosť. Bližšie informácie však chýbajú. Spojenie katastrofálny požiar a  uhľovodíkové chladivo sa síce ponúka, nedá sa ani vylúčiť, ale nie je ani preukázaná. Je sotva predstaviteľné, že z hermeticky uzatvoreného systému by uniklo minimálne množstvo (pár gramov) chladiva, a rovnako tak, že skriňa vyplnená tepelnou izoláciou vypenenou uhľovodíkom jednoducho sama od sebe sa vznietila. Dá sa len predpokladať, ako u väčšiny elektrických prístrojov, že skrat a pravdepodobne dokonca možno odpojený vodič kvôli neopatrnosti/nepozornosti užívateľa, mohol byť príčinou. Čo chýba je skutočné objasnenie, kde sa stala chyba. Len tak sa môžu chladničky vylepšovať a stať blbuvzdorné.

 

 

Prevencia pred skratom

 Je zrejme nereálne  predpokladať, že  autorizovaná osoba, napríklad gazdiná, alebo dôchodca, ale aj elektrikár, denne „prehliada“ svoju chladničku a kontroluje, či sú ešte všetky vodiče tam, kde majú byť, či sa v dôsledku „vibrácií“ agregátu chladničky náhodou niektorý z vodičov neuvoľnil. Súčasne je dobré si uvedomiť, že v dobách, kedy sa ešte používali bezpečné, nehorľavé chladivá a kedy sa ešte používali nehorľavé vypeňovadlá, by nikoho ani nenapadlo, že by „skrat v chladničke“ mohol spôsobiť taký katastrofický požiar.

 

 

Požiar vo vežiaku Grenfell Tower Londýne

 

Požiar vo vežiaku Grenfell Tower Londýne spôsobila dvojdverová kombinovaná chladnička mraznička firmy Hotpoint typu FF175BP Podľa novinára Richarda Sucheta bývalého novinára Sky News and LBC, nie je známe, že by predtým takáto chladnička spôsobila požiar, respektíve horela. Britskí vládni experti na stavebnú bezpečnosť už niekoľko rokov upozorňovali na nedostatky vo vykonávaní zateplenia budov. Londýnska stavba prešla rekonštrukciou pred dvomi rokmi. Už v minulom roku v apríli experti v správe uvádzali, že stále väčšie tlaky na rýchle zateplenie budov „zvyšujú riziko použitia potenciálne horľavých materiálov“. Na zateplenie Grenfell Tower stavebná firma využila panely Reynobond, ktoré sa skladajú z niekoľko vrstiev. Podľa stavebnej dokumentácie sa medzi panelmi v každom poschodí mala vkladať ohňovzdorná bariéra.

 

Prinesie Phase down F plynoch možné nešťastia?

            Postupné znižovanie používania bezpečných halogénovaných chladív, ktorých emisie tvoria necelé 2 % celosvetových si vyžaduje používanie horľavých, respektíve vysokotlakých či toxických chladív. A tak bezstarostné časy bezrizikového používania chladív sú nenávratne preč. Bude na ľuďoch a technike, aby predišli možným nešťastiam.

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 8/2017