Vyhodnotenie uznesení z 24. valného zhromaždenia SZ CHKT z 13. apríla 2018

13/4/2018, PT, SZ CHKT

Tento obsah je dostupný len pre certifikované organizácie.

Log in

Username:
Password: