Valné zhromaždenie, časť 3.

 

Hospodárske výsledky Zväzu a zámery Zväzu

Členské príspevky sa nemenili počas celej tridsaťročnej existencie Zväzu. Napriek tomu sme sa príjmami priblížili k hranici, od ktorej je už povinné prejsť na DPH. Kontrolná komisia odporučila zmeny v Stanovách, ktoré by umožnili hospodárenie zjednodušiť. Ide o administratívne náročnú úlohu, ktorú by sme mali zvládnuť v tomto roku. Okrem iných štandardných úloh Zväz v tomto roku musí obnoviť platnosť akreditovaného školenia na tepelné čerpadlá. 

Panelová diskusia k odborným, právnym otázkam v našom odbore

Stala sa už samozrejmou súčasťou našich valných zhromaždení. Členovia predstavenstva informujú o aktuálnych zmenách v oblasti chladiacej, klimatizačnej techniky a tepelných čerpadiel, kde spoločným menovateľom sú chladivá, servis, dodávka komponentov a hotových výrobkov, podporné programy, právne a technické normy.

Tento krát k tomu pribudla diskusia o ocenení práce chladiara, ktorá prebieha približne rok pod dohľadom Ivana Lobíka. Uzavreli sme ju na valnom zhromaždení po analýze prieskumu na internete i cez časopis s vyhodnotením v časopise č. 2/2023. Minimálne odporúčane ceny práce chladiarov valné zhromaždenie potvrdilo.