Summit Vedy - Výskumu - Výroby, 24. 10. 2023 hotel Patria

 

O SUMMITE

Slovenský zväz pre chladenie klimatizáciu a tepelné čerpadlá je hlavným ambasádorom zariadení s chladivami a  združuje certifikované osoby a spoločnosti pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá na Slovensku. V spolupráci so Slovenským výborom pre spoluprácu s Medzinárodným inštitútom chladenia, so sídlom v Paríži pripravili pre vedcov, výskumníkov, projektantov, konštruktérov, realizátorov konferenciu:

 

SUMMIT VEDY-VÝSKUMU-VÝROBY, 2023

Ide o vrcholné podujatie na Slovensku, ktoré sa koná pod záštitou ministerstva školstva a ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Cieľom Summitu je hľadať prieniky inšpirácie, riešiť prípadové štúdie a uplatňovať praktické skúsenosti v súčinnosti vedy, výskumu a výroby.

Program Summitu je štruktúrovaný tak, aby vyzdvihol výrobu, možnosti vedy, výskumu základného i aplikovaného a príkladné výsledky na Slovensku. Summit pozostáva z troch tematických blokov s prezentáciami a následnou diskusiou s otázkami cez Slido, okrúhlymi stolmi a networkingom. 

 

PROGRAM SUMMITU
24. októbra 2023

09:00 – 10:00   OTVORENIE SUMMITU 

  • Zástupca školstva, životného prostredia, hospodárstva Slovenskej republiky
  • Peter Tomlein – predseda SV IIR
  • Zástupcovia vedecko výskumnej základne Slovenska a zo zahraničia – UPJŠ, TU a BF Košice, TU Žilina, STU Bratislava, Trnava, Daikin, Nidec, Secop, Hoval, Vaillant, Wamak, Liebert, Pastorkalt, Fiving, Attack, Danfoss, Systemair, ...

Moderujú:

  • Peter Tomlein – predseda SV IIR, tajomník SZ CHKT, riaditeľ CO CHKT
  • Vladimír Orovnický – prezident SZ CHKT, riaditeľ Daikin CE, člen BpB

10:00 – 10:30 Prestávka na kávu

10:30 – 12:00   BLOK 1.  prezentácie o NAJ realizáciu 2018-2023

Hlasovanie o NAJ realizáciu

 

Prezentácia vybraných realizácií za roky 2018-2023

11:00 – 12:00 hlasovanie a vyhodnotenie NAJ realizácie

12:00 – 13:30 Prestávka na obed

 

13:30 – 15:00   BLOK II. Príklady správnej praxe 

Prieniky s výskumom na TU, SOŠT, TSÚ - Semináre a okrúhle stoly

 

Semináre - okrúhle stoly 

  1. Kompresory, chladivá, chladiace, mraziace technológie
  2. Tepelné čerpadlá, zdroje tepla, kvalita vnútornéhovzduchu

15:00 – 15:30 Prestávka na kávu

 

15:30 – 16:30   BLOK III. Panelová diskusia

Prieniky vedy – výskumu – výroby  kompresory, chladenie, tepelné čerpadlá, úprava vzduchu 

 

16:30 – 17:00  Prestávka

17:00 – 18:00   BLOK III. Súhrn

Prieniky vedy – výskumu – výroby 

 

17:00 Závery a spoločenský večer

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 3/2023