PREHĽAD DÔLEŽITÝCH MÁP SLOVENSKA NA INTERNETE, časť 1.

 

Pre nás najdôležitejšími, najpoužívanejšími mapami sú mapa tepelných čerpadiel a mapa firiem. Obe mapy môžete nájsť na stránke www.szchkt.org a tiež samostatne na Mapa tepelných čerpadiel — SZ CHKT.

Mapa tepelných čerpadiel je na stránke Zväzu umiestnená v treťom stĺpci napravo. Na mape sa dá orientovať podľa druhu TČ, podľa miesta inštalácie, podľa inštalačných spoločností, podľa dodávateľov s prechodom na informácie, učebné texty a testové otázky