Leaklog pomáha naším firmám

 

Zákazník uprednostni spoľahlivosť a precíznosť 

            Udržať si prehľad pri počte 100 až 2000 ks chladiacich okruhoch, na ktorých je potrebné pravidelne vykonávať kontroly tesnosti podľa EU nariadenia 517/2014 je takmer nemožné a skôr či neskôr chladiarenská firma dospeje do kolapsu, alebo jednoducho sa o periodicitu nestará. Ak sa však nestará o svojho zákazníka, tak je pravdepodobné, že ho aj stratí, zákazník si radšej vyberie firmu, ktorá spoľahlivo v jeho mene splní všetky zákonné požiadavky.

Chladiari sú školení, zákazníci nie

        Chladiari sú povinne školení na vykonávanie starostlivosti o chladiace okruhy podľa európskych nariadení. Zákazníci nie sú školení. To znamená, že buď si povinnosti naštudujú podľa právnych, technických noriem, alebo správny postup im ponúknu chladiarenské firmy, ktorých zamestnanci sú školení. 

30 účastníkov 1. apríla 2023 spoločne s prednášateľmi Michalom a Matúšom si založili firmy a vykonávali všetky administratívne operácie súvisiace s prevádzkovanímchladiacich okruhov podľa právnych i technických noriem

Image firmy

Ak aj sú chladiari školení, to stále neznamená, že sa v práci orientujú aj na vykonávanie pravidelných kontrol tesnosti. Ak však pravidelné kontroly tesnosti vykonávajú, respektíve, vykonávajú práce s chladivom, potom by zákazníkovi mali poskytnúť komplexnú službu. To znamená vrátane administratívy súvisiacejs povinným  vedením  záznamníka a oznamovaním prevádzkovateľa UŽP.  

Od založenia, cez retrofit až  po vyradenie chladiacich okruhov

Školenie na Leaklog sa okrem štandardných administratívnych úkonov zaoberá správnym zápisom retrofitovaného zariadenia, tak, aby pôvodné zariadenie ostalo v archíve s celou jeho históriou. Zvláštnu pozornosť si vyžaduje evidencia regenerovaného alebo recyklovaného chladiva. Dôležitá je práca s databázou, ktorú je najlepšie udržiavať na leaklog.org a práca s výstupmi vo vzťahu ku prevádzkovateľovi a jeho povinnostiam.