Správy 1/2023

Staršie vydania

TeploZima
Hľadáme lektorov
Obsah – pripravujeme - ponuka školení, webinár, konferencia
Obzrime sa za rokom 2022 – sme kritickou infraštruktúrou štátu
Tester na expanzné ventily od Radovana sa už vyrába
Hlasovací formulár cenníka prác chladiara
Zo zasadnutia predstavenstva Zväzu 2. decembra
Konferencia o energetickom audite a službách s SIEA
SZVT: Sme aktívni až rádioaktívni. CZT naša pýcha v ťažkostiach
Exportné fórum MZV s emotívnou diskusiou v Šamoríne
ISIB viedol obchodné rozhovory v Budapešti
Real Alternatives chce obnovu projektu k alternatívnym chladivám
AREA v Nariadení uprednostňuje zachovanie súčasného phase down
Systémy zásobníkov tepla pri jeho fluktuačnej výrobe podľa IIR
Klima
Inovácia cykloidného kompresora na chladivo R718 podľa ILK
Ponuka inzercií v časopise Správy SZ CHKT na rok 2023
Súťaž Chladenie a Ekoservis 2023
Obsahy publikácií SZ CHKT 2022
Špeciálna chladnička chladí gama detektory na 90 K
Čo nového bolo v chladivách a výrobkoch na Chillvente 2022
Pripravované Nariadenie - F plyny a alternatívne chladivá
Riziká s prírodnými chladivami podľa Emerson Mikulov
Správna rada COCHKT
Testo s novou váhou a ovládaním plnenia chlafiva