Školenia

Položka Cena Zľava pre členov
Školenie (dva dni) podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. na VTZ TZ 120 € / osoba 33 %
Školenie F plyny II. - 2,5 dňa podľa zákona 348/2015 173 € / osoba 33 %
Školenie F plyny I. - 3 dni podľa zákona 348/2015 207 € / osoba 33 %
Školenie jednodňové podľa zákona 348/2015 Z.z. 69 € 33 %
Školenie na SF6 podľa zákona 348/2015 138 € / osoba 33 %
Školenie podľa zákona 314/2012 69 € 33 %
Školenie Real alternatives 4 life praktické 69 € 33 %