Certificate prolongation

Item Price Discount for members
Doplatok - nie je zamestnancom certifikovanej firmy 30 € 0 %
Doplatok po skončení platnosti kvalifikácie 24 € 50 %
Predĺženie kvalifikácie 48 € 50 %