Courses and examinations - HP - prolongation

Item Price Discount for members
Aktualizačná skúška EHPA TČ 30 € 33 %
Aktualizačná skúška podľa Nar. 2015/2067/EU 90 € / osoba 0 %
Aktualizačné školenie 3279 TČ podľa zákona 309/2009 Z.z. 90 € 33 %