Examination - updating

Item Price Discount for members
Aktualizácia osvedčenia podľa Nar. 2015/2067/EU 48 € 50 %
Aktualizačná skúška na F plyny II. podľa Nar. 303/2008/EU 60 € / osoba 33 %
Aktualizačná skúška na F plyny I. podľa Nar. 303/2008/EU 90 € / osoba 33 %