Školenia na F plyny aktualizačné

Položka Cena Zľava pre členov
Aktualizačná skúška podľa Nar. 2015/2067/EU 60 € / osoba 0 %
Aktualizačné školenie podľa Nar. 2015/2067/EU 60 € / € 0 %