Ľubomír Jurík CHLADKLIM

 


Oblasť zamerania

 

  • Domáce chladenie
  • Priemyselné chladenie
  • Tepelné čerpadlá
  • Chladiaci nábytok
  • Klimatizačná technika
  • Súčasti a agregáty

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Ľubomír Jurík CHLADKLIM je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 26.1.2024 30.1.2024
2022 24.1.2023 26.1.2023
2021 27.1.2022 27.1.2022
2020 26.1.2021 27.1.2021
2019 28.1.2020 29.1.2020
2018 28.1.2019 29.1.2019
2017 29.1.2018 30.1.2018
2016 27.1.2017 27.1.2017

Certifikát na tepelné čerpadlá

 

Spoločnosť Ľubomír Jurík CHLADKLIM je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 26.1.2024 29.1.2024
2022 25.1.2023 27.1.2023
2020 26.1.2021 27.1.2021
2019 28.1.2020 5.2.2020