BTK – bývanie, teplo, klimatizácia s.r.o.

 

Oblasť zamerania

 

  • Priemyselné chladenie
  • Tepelné čerpadlá
  • Klimatizačná technika

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť BTK – bývanie, teplo, klimatizácia s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 24.1.2024 24.1.2024
2022 20.1.2023 23.1.2023
2021 25.1.2022 26.1.2022
2020 20.1.2021 20.1.2021
2019 16.1.2020 16.1.2020
2018 16.1.2019 17.1.2019
2017 17.1.2018 17.1.2018
2016 16.1.2017 16.1.2017
2015 25.1.2016 25.1.2016
2014 4.5.2015 4.5.2015
2013 22.1.2014 22.1.2014
2012 25.1.2013 25.1.2013
2011 31.1.2012 31.1.2012
2010 9.2.2011 10.3.2011