LUVITHERM s.r.o.

 

Oblasť zamerania

 

  • Tepelné čerpadlá
  • Klimatizačná technika

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť LUVITHERM s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu II.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 16.12.2023 9.1.2024
2022 7.1.2023 8.1.2023
2021 7.7.2022 7.7.2022

Certifikát na tepelné čerpadlá

 

Spoločnosť LUVITHERM s.r.o. je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 8.1.2024 11.1.2024
2022 21.1.2023 6.7.2023