Motorema s.r.o.

 

Oblasť zamerania

 

  • Domáce chladenie
  • Tepelné čerpadlá
  • Klimatizačná technika

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Motorema s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu II.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 15.1.2024 15.1.2024
2022 5.1.2023 5.1.2023
2021 10.1.2022 10.1.2022
2020 20.1.2021 20.1.2021
2019 8.1.2020 8.1.2020
2018 10.1.2019 28.1.2019
2017 10.4.2018 16.4.2018