VKH s.r.o.

 

Oblasť zamerania

 

  • Priemyselné chladenie
  • Tepelné čerpadlá
  • Klimatizačná technika
  • Súčasti a agregáty

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť VKH s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 26.1.2024 30.1.2024
2022 30.1.2023 30.1.2023
2021 27.1.2022 28.1.2022

Certifikát na tepelné čerpadlá

 

Spoločnosť VKH s.r.o. je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 26.1.2024 29.1.2024
2022 31.1.2023 31.1.2023