Grodina s.r.o.

 

Skrutkové kompresory, sušiče, filtrácia, priemyselné chladenie, rozvody, audit, predaj a servis

Oblasť zamerania

 

  • Priemyselné chladenie

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Grodina s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 16.1.2024 17.1.2024
2022 12.1.2023 12.1.2023
2021 6.1.2022 7.1.2022
2020 3.1.2021 4.1.2021
2019 6.1.2020 7.1.2020
2018 26.3.2019 27.3.2019

Zamestnanci

 

Ľubomír Grocík Ing.
Osvedčenie: 8563
Kategória: I (má preukaz)
Člen SZ CHKT
TZ – §18 ods. 2 vyhl. 508/2009 Z.z.