MSD COMPANY s.r.o.

 


Oblasť zamerania

 

  • Tepelné čerpadlá
  • Klimatizačná technika

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť MSD COMPANY s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I, SF6.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 18.4.2024 26.1.2024
2022 27.1.2023 27.1.2023
2021 28.1.2022 28.1.2022
2020 12.4.2021 29.1.2021
2019 17.1.2020 20.1.2020
2018 6.2.2019 23.1.2019
2017 31.1.2018 1.2.2018
2016 24.5.2017 31.1.2017
2015 5.2.2016 5.2.2016
2014 5.2.2016 18.2.2015
2013 3.12.2014 24.1.2014
2012 21.11.2013 30.1.2013
2011 31.1.2012 31.1.2012
2010 26.1.2011 26.1.2011
2009 16.6.2010 16.6.2010

Certifikát na tepelné čerpadlá

 

Spoločnosť MSD COMPANY s.r.o. je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 17.1.2024 29.1.2024
2022 19.1.2023 27.1.2023
2021 27.1.2022 28.1.2022
2020 29.1.2021 30.1.2021
2019 7.1.2020 9.1.2020
2018 1.2.2019 8.2.2019
2014 28.10.2015 19.11.2015
2013 24.1.2014 24.1.2014
2012 21.2.2013 19.3.2013
2010 2.2.2011 2.2.2011