SZ CHKT Fórum

Diskusné fórum o certifikácii, vzdelávaní, programe Leaklog a iných činnostiach zväzu.

Nie ste prihlásený.

#1 Oznamovanie údajov o F plynoch » Oznamovanie údajov » 26.5.2016 18:14:51

karol.plauter
Replies: 1

Dobrý deň,
Servisná organizácia,  podpíše zmluvu na údržba alebo servis   zariadení, obsahujúcich fluórované skleníkové plyny (SF 6 ) s prevádzkovateľom, ktorý nemá splnenú ohlasovaciu povinnosť do 30.1 a 30.3. každého roka.
Otázka :
Servisná organizácia je povinná bezodkladne nahlásiť nové skutočnosti na szchkt.org a na obvodné úrady životného prostredia, alebo nové množstvá stačí zahrnúť do hlásení v ďalšom roku ?
Ďakujem,
Plauter Karol

#2 Právne normy a nariadenia » Aktualizačné školenia a výklad právnych predpisov » 15.12.2014 13:54:31

karol.plauter
Replies: 1

Dobrý deň,
Dostalo sa mi do ruky NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.517/2014 zo 16.4.2014 o fluórovaných skleníkových plynoch ( s platnosťou od 1.1.2015), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č.842/2006, z ktorého vznikol zákon 286/2009 o FLUÓROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNOCH a taktiež vyhl.314 k uvedenému zákonu.
Akým spôsobom to ovplyvní našu činnosť s ohľadom na zmeny v novom nariadení?
Máme sa riadiť zákonom 286/2009, alebo novým nariadením?
Neuvažujete nad aktualizačnými školeniami a výkladom nových právnych predpisov?

Za odpovede vopred ďakujem

Plauter Karol
SSE-D, Žilina
t.č. 0908905187
e-mail : karol.plauter@sse-d.sk

Zápätie

Powered by FluxBB