Andrea Hasprová

 

Oblasť zamerania

 

  • Klimatizačná technika

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Andrea Hasprová je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I - Skladník.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 9.1.2024 10.1.2024
2022 11.1.2023 13.1.2023
2021 19.1.2022 20.1.2022
2020 14.1.2021 15.1.2021
2019 20.1.2020 20.1.2020
2018 29.1.2019 30.1.2019
2017 22.1.2018 22.1.2018
2016 18.1.2017 18.1.2017
2015 13.1.2016 13.1.2016
2014 16.9.2015 12.1.2015
2013 16.1.2014 16.1.2014
2012 15.7.2013 11.1.2013
2011 11.1.2013 23.1.2012
2010 18.5.2011 23.5.2011